Cui ne adresăm?

Publicul u3a prezintă o sumă de caracteristici socio-demografice similare majorității U3A-urilor din lume. Realizarea portretului generic se bazează pe prelucrarea datelor furnizate de fișele de înscriere și pe chestionarele periodice aplicate studenților seniori din cele patru serii derulate până la momentul apariției scrierii de față.
Structura demografică a U3A Galați
Prin chestionare anonimizate, au fost colectate datele demografice privitoare la vârstă, sex, stare civilă, nivel de instruire și profesie, iar prelucrarea acestora a avut drept scop exclusiv cunoașterea principalelor trăsături ale grupului, și nu cele individuale.
Vârsta este prima variabilă demografică luată în analiză, cu atât mai mult cu cât aceasta a funcționat ca unic criteriu de ”admitere„ la U3A, limita inferioară de vârstă fiind de 55 ani.
În analiza structurii pe vârste, demografia folosește două noțiuni - vârsta exactă, exprimată în ani, luni, zile, adică vârsta la un moment precis, și vârsta în ani împliniți sau vârsta la ultima aniversare. Pentru analiza de față am ales a doua variantă, aceasta fiind și cea cu care operează frecvent statistica demografică. Vârsta medie a grupului U3A Galați a oscilat între 64 ani (în seria I, 2016-2017) și 66 ani (seria IV, 2019-2020).


În privința structurii pe sexe, lucrurile sunt extrem de interesante, în sensul că proporția sexului feminin se menține covârșitoare (peste 70%) în toate seriile. Acest lucru confirmă, pe de o parte similitudinile cu celelalte U3A din Europa și din lume în care dominanta feminină este aproape o regulă, și, pe de altă parte, disponibilitatea mai mare a sexului feminin pentru activități complementare și educație.
În privința nivelului de studii al cursanților, configurația comunității U3A Galați relevă o majoritate semnificativă a deținătorilor unei diplome de învățământ superior. Acest fapt explică în mare măsură opțiunea pentru revenirea la universitate și reluarea contactului cu un mediu pe care îl percep ca valorizant.
Un criteriu relevant pentru caracterizarea studenților seniori de la Galați îl constituie gradul de activitate, respectiv de ocupare într-o activitate economică, 15 % dintre cursanți fiind încă activi, angajați în activități full sau part-time.
Alegerea cursurilor reprezintă, de asemenea, un indicator cheie într-o eventuală tipologie a cursantului U3A. Acesta a putut alege, în momentul înscrierii, maxim trei module pe fiecare semestru, dintr-o ofertă de zece module universitare.